Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
Resource icon

Eklenti [BS] Unlimited scroll - Sınırsız Kaydırıcı 2022-08-17

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.0 - 2.1 - 2.2
.özellikleri:
Konu listesinde sonsuz kaydırma
Kaynak yöneticisinde sonsuz kaydırma
Kaydırırken bir geçmiş girişi ekleme
Sonsuz kaydırmayı her yere bağlayabilme
Buraya yüklenen GIF'ler oynatılmaz, işte

bağlantı:
  • Like
Tepkiler: Sworond ve Adran
Yazar
Berat T.
Downloads
7
Görüntüleme
167
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

More resources from Berat T.

Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock