Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
Highlight Content per Usergroup Türkçe Yama

Dil Paketi Highlight Content per Usergroup Türkçe Yama 1.0.0

No permission to download
Dil Paketi
║●۞ Bu Bir Eklenti Değildir, Dil Paketidir. ۞● ColdFrm.Org
║Kurulum;
║•●۞Admincp >> Görünüm ve diller >> Dillerinizi >> Yükle (Sağ üst buton) >> Seçilenin üzerine ║yükle >> alanında Forum Türkçe yamasını seçin ve üzerine yazdırın.
1.png

2.png

3.png

4.png
Yazar
İnfo
Downloads
5
Görüntüleme
67
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock