Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
[OzzModz] Gif Avatar Permissions Türkçe Yama

Dil Paketi [OzzModz] Gif Avatar Permissions Türkçe Yama 2.0.0

No permission to download
Dil Paketi
Bu basit eklenti, hangi kullanıcı gruplarının gif avatarları yükleme iznine sahip olduğunu belirlemenize olanak tanır. Gif avatarları genellikle animasyonludur ve birçok yönetici tüm kullanıcıların bunlara sahip olmasını sevmez.

Bu, kullanıcı grubu ayarının bir ekran görüntüsüdür:
gif avatar perm.png

Bir kullanıcı bir gif avatarı yüklemeye çalışırsa ve uygun izne sahip değilse bir hata mesajı alır:
no perm gif.png
Yazar
İnfo
Downloads
5
Görüntüleme
62
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock