Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
[OzzModz] RM Marketplace: Account Tabs

Eklenti [OzzModz] RM Marketplace: Account Tabs 2.0

No permission to download
Eklenti
Türkçe Dil Paketi
https://onxf.xyz/lvxRr
Gereksinimler:
[XFA] RM Marketplace/Shop 5.0.0+
"Hesabınız" sayfasına RM Marketplace eklentisinden "Lisanslarım" ve "Satın aldıklarım" bölümleri ekler.
rm1.png

Açıklama:
RM Marketplace eklentisinden "Hesabınız" sayfasına "Lisanslarım" ve "Satın aldıklarım" bölümleri ekler

rm2.png
  • Like
Tepkiler: Sworond ve Ridow
Yazar
İnfo
Downloads
7
Görüntüleme
323
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock