Edit here: Style Properties -> Header and navigation
 • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
User Onboarding Türkçe Yama

Dil Paketi User Onboarding Türkçe Yama 1.0.6

No permission to download
Dil Paketi
Kullanıcıların, profillerinin tamamlanmış sayılmasından önce tamamlamaları gereken özel yüzde ağırlıklı görevler ayarlayın. Kullanıcılara hesabı tamamlamaya ne kadar yakın (veya uzak) olduklarını gösteren, onları kalan görevleri tamamlamaya ve daha ilgili bir kullanıcı oluşturmaya teşvik eden bir kenar çubuğu widget'ı mevcuttur.
widget.png

Aşağıdaki görevler kullanıma hazırdır:
 • Kullanıcı bir avatar ayarladı.
 • Kullanıcı bir profil başlığı ayarladı.
 • Kullanıcı bir imza ayarladı.
 • Kullanıcı, belirli bir özel alan için bir değer girdi.
 • Kullanıcı belirli bir bağlı / harici hesabı bağladı.
 • Kullanıcı belirli bir forumda bir ileti dizisi oluşturmuştur.
 • Kullanıcı bir konuyu yanıtladı.
 • Kullanıcı belirli bir konuyu yanıtladı.
 • Kullanıcı e-posta adresini doğruladı.
 • Kullanıcı herhangi bir kullanıcı yükseltmesi satın aldı.
 • Kullanıcı, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdi.
Eklenti ayrıca, diğer eklentilerin kendi ek görevlerini eklemesine izin vererek tamamen genişletilebilir.
Yazar
İnfo
Downloads
7
Görüntüleme
56
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock