Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
Resource icon

Dil Paketi [XenConcept] Username Change 2.2.x

No permission to download
Dil Paketi
║●۞ Bu Bir Eklenti Değildir, Dil Paketidir. ۞● ColdFrm.Org
║Kurulum;
║•●۞Admincp >> Görünüm ve diller >> Dillerinizi >> Yükle (Sağ üst buton) >> Seçilenin üzerine ║yükle >> alanında Forum Türkçe yamasını seçin ve üzerine yazdırın.
1.png

2.png

3.png

4.png
Yazar
Sworond
Downloads
5
Görüntüleme
51
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock