Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
Resource icon

Eklenti XenForo BBcode ve kod düzenleyici eklentisi 2.2.0.1

No permission to download
Eklenti
Türkçe Dil Paketi
https://coldfrm.org/kaynaklar/xenforo-bbcode-ve-kod-duzenleyici-turkce-yama.394/
Uyumlu XF Sürümleri
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10
1670166355764.png

Açıklama

Bu eklenti, kodlarınızda kopyalama, genişletme, daraltma butonları, yeniden boyutlandırma aracı, kod satırı numaraları ve satırları vurgulama özelliği ekleyerek, bbcode ve kod düzenleyici alanını çok daha işlevsel hale getirir.

Özellikleri

1670166438306.png

Özel başlık ve satırların vurgulanması

Artık kod eklerken kodunuza özel bir kod bloğu başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar yazdığı uzun metni bir spoiler içine alarak başlık belirtmek yerine, bu kod içeriği için bir dosya adı ekleyebilir.

hatta ve hatta belirli satırları bile vurgulayabilirsiniz!

Vurgulanacak özel başlık ve satırlar "Kod ekle" iletişim kutusu aracılığıyla ayarlanabilir:
1670166449386.png

Ayrıca, bbcode koduna title="..."ve highlight="..."parametreleri ekleyerek başlığı ve satırları doğrudan metin düzenleyicide vurgulanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Örnek: [code lang="php" title="Özel Başlığınız"]<? .... ?>[/code] eklediğiniz de aşağıdaki kod bloğunu üretecek:
1670166468160.png

Özel başlığın üzerine mouse ile gelindiğinizde kodlama dili gösterilir:
1670166483683.png

Vurgulama örneği: [code lang="php" highlight="2, 5-8"]bir kod günlüğü...[/code]

1670166489366.png

Genişlet / Daralt buttonları

Genişlet butonu, kod bloğunun yüksekliğini, kodun tamamı gösterilene kadar sorunsuz bir şekilde artırır. Yalnızca kod bloğu yüksekliği gerçek kod boyutundan küçük olduğunda görebilirsiniz.

Daralt butonu, kod bloğunun yüksekliğini, stil özelliklerinde ayarlayabileceğiniz varsayılan yükseklik değerine sorunsuz bir şekilde uygular. Yalnızca kod bloğu yüksekliği varsayılan kod bloğu yüksekliğinden daha büyük olduğunda görebilirsiniz.
expand-collapse.gif

Kod bloğu yüksekliği minimum ve maksimum sınırlar içinde olduğunda hem genişletme hem de daraltma buttonlarıgörünür ve varsayılan kod bloğu yüksekliğinden daha küçük kod bloklarında görünmez.

Kod bloğunun varsayılan yüksekliği stil özelliklerinde ayarlanabilir ayarlamak için admincp->Görünüm ve diller->Tema özellikleri->BB kod elemanları -> Kod bloğu maksimum yüksekliği alanından ayarlayabilirsiniz.

Kopyala butonu

Kopyala butonu, kodu doğrudan panonuza kopyalar:
copy.gif
  • Like
Tepkiler: barmen ve Ridow
Yazar
İnfo
Downloads
6
Görüntüleme
109
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock