Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif
Resource icon

Eklenti XF2 [8WR] Discord Entegrasyonu 2.1.0.8

No permission to download
Eklenti
Uyumlu XF Sürümleri
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10
1669660015281.png


XF2 [8WR] Discord Entegrasyonu , Discord sunucunuzu XenForo 2 forumlarınızla entegre eden bir XenForo 2 eklentisidir. XenForo 2'deki kullanıcı gruplarına göre Discord sunucunuzda roller atamanıza ve XenForo 2'den doğrudan XenForo 2'ye mesaj göndermenize olanak tanır. Discord sunucunuz.

Demo: https://onxf.xyz/7pgnU

Yazar
İnfo
Downloads
7
Görüntüleme
143
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock