Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

chat 2 by siropu sohbet eklentisi türkçe yama

  1. İnfo

    Dil Paketi Chat 2 by Siropu Sohbet Eklentisi Türkçe Yama 2.2.0

    Sadece Xml Dosyası içerir. dil paketi yani Bu, yeni mesajlar almak için sunucuya AJAX çağrıları yapan AJAX tabanlı bir sohbet uygulamasıdır . Ana Özellikler Odalar Takma ad destekli özel misafir odası Arama kriterleri ile arşivleyin En çok sohbet edenler sayfası özel konuşmalar Ses, masaüstü...
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock