Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

d.c style - thumbnail türkçe paketi 1.0.1

  1. İnfo

    Dil Paketi D.C Style - Thumbnail Türkçe Paketi 1.0.1

    Bu Bir Eklenti Değildir. Dil Paketidir... Kurulum; Admincp >> Görünüm ve diller >> Dillerinizi >> Yükle (Sağ üst buton) >> Seçilenin üzerine yükle >> alanında Forum Türkçe yamasını seçin ve üzerine yazdırın.
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock