Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

[kd] konu i̇statistikleri türkçe paket 1.0.2

  1. İnfo

    Dil Paketi [KD] Konu İstatistikleri Türkçe Paket 1.0.2

    [KD] Konu İstatistikleri Daha önce XF1 de kullandığımız ancak 2 sürümü çıkmamış olan [SSD] Thread Info eklentisini referans alarak kodladığım bu eklenti, konu sayfasında konuya ait konuyu başlatan, Son mesaj yazan üye, Görüntülenme sayısı, Kaç yanıt verilmiş, Kaç adet tepki almış gibi...
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock