Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

(rip) member self delete türkçe dil paketi 1.0.0 beta 4

  1. İnfo

    Dil Paketi [Liam W] (RIP) Member Self Delete Türkçe Dil paketi 1.0.0 Beta 4

    Bu Bir Eklenti Değildir. Dil Paketidir... Kurulum; Admincp >> Görünüm ve diller >> Dillerinizi >> Yükle (Sağ üst buton) >> Seçilenin üzerine yükle >> alanında Forum Türkçe yamasını seçin ve üzerine yazdırın.
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock