Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

tl] sosyal gruplar 3.0.7 (sabit

  1. İnfo

    Eklenti [tl] Sosyal Gruplar 3.0.7 (sabit) - XenForo 2 için sosyal gruplar eklentisi 3.0.7

    ColdFrm.Org Eklenti kurulumu Manuel kurulum Adım 1, - Ekte bulunan dosyayı çekin Adım 2, - Dosya içinde çıkan UPLOAD isimli klasörün içerisindekileri FTP aynı isimli klasörler içine atın Adım 3, - Adminpc >> Eklentiler >> alanında eklenti bulun >> Yükle butonu ile yükleyin ZipArchive Olarak...
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock