Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

[xen-soluce] seo optimization 2.6.1 fix 1

  1. İnfo

    Dil Paketi [Xen-Soluce] SEO Optimization Türkçe Dil Paketi 2.6.1 Fix 1

    ║●۞ Bu Bir Eklenti Değildir, Dil Paketidir. ۞● ColdFrm.Org ║Kurulum; ║•●۞Admincp >> Görünüm ve diller >> Dillerinizi >> Yükle (Sağ üst buton) >> Seçilenin üzerine ║yükle >> alanında Forum Türkçe yamasını seçin ve üzerine yazdırın.
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock